top of page

MUDr. Natália Sabová

natalia.png

MUDr. Natália Sabová

 • Primár SKENAR KLINIKY

 • Interná lekárka

 • Skenar terapeut

 • Hlavný lektor a garant Skenar Akadémie Slovensko

 • Bowen masáž, Reiki, Homeopatia, zážitkové semináre OZ Skenar Záhrada

Skenar terapia:

„Skenar terapia je pre mňa mostom spojenia dôkazového sveta s intuitívnym na podklade vedeckého analytického chápania. Skenar je pre mňa veľmi tvorivý hravý a individuálny liečebný prístup, ktorý mi pripomína hru na hudobnom nástroji, kde husle sú ľudským telom, skenar je sláčikom a terapeut je poslucháčom. V tejto úžasnej trojici sa nikdy nenudím, pretože každé ľudské telo hrá svojou hudbou života."

Lekárske vzdelanie a prax:

 • 1998 - Titul MUDr. získaný na Univerzite P. J. Šafárika, Košice

 • 2003 – získaná špecializácia vnútorné lekárstvo

 • 1998 - 2002 Interná lekárka, NÚTaRCH, Podunajské Biskupice

 • 2008 - 2015 vlastná ambulancia skenar terapie Medipulz

 • 2016 -2018 vlastná ambulancia skenar terapie

 • od 2020 primárka a zakladateľka Skenar kliniky

 

Skenar vzdelanie a prax:

 • 2003 – prax v Bioregeneračnom centre v Bratislave

 • 2004 – Základný seminár skenar technológie pod vedením Subotina

 • 2004 – Nadstavbový seminár skenar technológie pod vedením Prof. Revenko

 • 2005 – Master seminár skenar technológie – energetické metodiky pod vedením Prof. Revenko

 • 2007 – Master seminár skenar technológie – neurológia pod vedením Prof. Revenko

 • 2007 – dvojtýždňová prax v Scenarcentre v Jekaterinburgu (Rusko)

 • 2008 – Master seminár skenar technológie – protibolestivé techniky pod vedením Prof. Revenko

 • 2009 – Lektorské skúšky Krym (Ukrajina), Lektor Scenar Akadémie

 • 2010 – Master seminár skenar technológie – bolesť a protišokové techniky pod vedením Prof. Revenko

 • 2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko

 • 2011 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: protibolestivé techniky pod vedením Prof. A. Revenka a 4-dňová prax handicap pacienti

 • 2012 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: neurológia - neurovegetatívny nervový systém pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti

 • 2012 Marec Turecko - 5 dňové Medzinárodná konferencia Skenar Akadémie Nemecko - onkológia - paliatívna liečba, pediatria, gastrointestinálne ochorenia, geriatria pod vedením Prof. A. Revenka

 • 2012 Jún Bratislava - 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka

 • 2012 December Taganrog - 5 dňová medzinárodná konferencia 20. výročia začatia výučby skenar technológie pod vedením prof.A.Revenka

 • 2013 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: Pediatria pod vedením Dr. G. Subbotiny a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

 • 2014 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: Ženské zdravie pod vedením Dr.G.Subotiny a 4-dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka

 • 2014 Marec Moskva - 4 dňové individuálne školenie - lektorské vzdelávanie na master skenar techniky

 • 2014 Jún Lotyšsko - nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, skoliózy) pod vedením Dr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko a pediatria - poruchy CNS pod vedením MUDr. N. Sabovej

 • 2014 Jún Bratislava- Master seminár skenar technológie: Kozmetológia pod vedením Dr. G.Subbotina a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

 • 2015 Január Bratislava - master seminár skenar technológie : skenar techniky k urýchleniu liečenia pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti

 • 2015 Október Bratislava - 3 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

 • 2015 November - zaškolenie lektorov na úroveň home skenar pre Slovensko

 • 2016 Jún - 2 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 I. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

 • 2018 Január - 5 dní dobrovoľníckej práce práce v nemocnici s fyzioterapeutmi, ktorých oboznámila so skenarom, skenarfilozofiou a skenarterapiouterapiou, v meste Penipe v Ekvádore.

 • 2018 Jún - 4 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 II. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

 • 2022 Jún - 3 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

 • 2023 Február - Webinár pod vedením prof. A. Revenka

 • Od 2011 Organizátor a tlmočník Hospitácii s prof. A. Revenkom v Bratislave

 • Od 2009 Hlavný lektor, zakladateľ a garant školy Skenar Akadémie Slovensko

 • Od 2017 terapeut a zakladateľ OZ Skenar záhrada – zážitkové semináre pre rodiny

 

Doplnkové vzdelávanie

 • 1998 – Masterkurz Homeopatie

 • 2006 – Bowenová technika I

 • 2006 – Reiki I. stupeň

 • 2008 – Bowenová technika II

 • 2009 – Bowenová technika VHT

 • 2011 Máj - intenzívna škola diagnostiky z tváre pod vedením Marcela Černocha

 • 2014 Október - školenie meridiány a ich význam pri liečení

 • 2014 November - škola intuitívneho vnímania I. stupeň pod vedením M. Madudu

bottom of page