top of page

Michal Sabo

MichalNovy.png

Michal Sabo

  • Skenar terapeut

  • Lektor Skenar Akadémie Slovensko

Skenar terapia:

„Skenar terapia nám umožňuje naštartovať cely systém človeka či zvieraťa, pomocou ktorého vieme vyriešiť a vyliečiť daný problém alebo chorobu. Skenar má dar ktorý nemá žiadny ony medicinsky prístroj. Tento dar skenaru umožňuje liečbu našim vlastním telom, bez žiadnych neprirodzených veci. Všetko okolo nás sa vývija, vrátane nás. Preto vývoj je nehnuteľný na prežitie. Aj sám skenar sa vyvíja a zlepšuje každým dňom. Skenar nikdy nezostane na jednom mieste alebo úrovni, a preto má práca zo skenar naplňuje a baví.“

Môj odkaz: 

„Skenar nie je bolestivý, ale pravdou, ktorú vám ukáže vie byť. Jediná cesta ku uzdraveniu, je prijať vašu pravdu a prejsť cez ňu z pokorou, kľudom, a odvahou.“

bottom of page