DSC_0352.JPG

6. Kurz: Diagnostika 5 - "Ryo do raku" a meridány

Rozsah: 2 dni od 8:30 do 18:00

Cena: 500,-EUR/osoba

  • filozofický úvod

  • Nakatani body

  • meranie, zápis, výpočty

  • čítanie grafu RYO DO RAKU

  • princípy čítania línií

  • postupy liečenia z grafu

  • energetické dráhy - meridiány

  • koeficienty energetickej asymetrie –jin/jang

  • metódy na korekcie energetickej asymetrie – jin/jang

dg.jpg

7. Kurz: Koeficienty a ich korekcie a energetická mapa

 

Rozsah: 2 dni od 8:30 do 18:00

Cena: 500,-EUR/osoba

  • filozofia jin-jang, 5. elementov a teória orgánových hodín

  • určenie typu metabolizmu a posúdenie psycho-emocionálneho stavu pacienta

  • korekcie špeciálnymi energetickými metódami

  • metóda mužský motýlik, metóda 2x24 a hormonálne metódy

  • vyhodnotenie energetickej mapy tela na výber metód pre liečbu

  • celkové vyhodnotenie diagnostiky 5

  • praktické príklady diagnostík pacientov a ich korekcie

Prihlásovanie na kurzy:

skenar_akad_v18_rgb_higRes%20(1)_edited.

Podmienky pre udelenie certifikátu III. stupňa

  • Účasť na kurzoch 6,7:

  • Absolvovanie praxe na Skenar klinike: 12 terapii pod vedením lektora SAS

  • Úspešné absolvovanie písomnej skúšky

  • Ročný členský príspevok 100,- EUR pre OZ Skenar záhrada a účasť 1x ročne na vzdelávaní SAS

Výhody skenar terapeuta SAS

  • Možnosť pracovať vo vlastnej praxi s certifikátom SAS 

  • Možnosť konzultácii s lekárom Skenar kliniky o liečbe pacientov

  • Vizitka terapeuta na web stránke SAS na mape skenar terapeutov SAS na Slovensku