top of page
DSC_0042 (1).jpg

4. Kurz: Hormonálno-imunitné metódy a metódy na zmenu statiky chrbtice

Rozsah: 2 dni od 8:30 do 18:00

Cena: 500,-EUR/osoba

 • Prebúdzajúce metódy rozbíjajúce stereotypné reakcie a chronické fantómové bolesti prístroja

 • filozofia energetických centier a metódy na ich korekcie

 • špeciálne techniky na zmenu statiky chrbta a rôzne druhy skolióz

 • metódy na úpravu hormonálnych dysbalancii a autoimuntných ochorení

5. Kurz: Pripravujeme

Prihlasovanie na kurzy:

skenar_akad_v18_rgb_higRes%20(1)_edited.

Skenar terapeut SAS II. stupňa

Podmienky pre udelenie certifikátu II.stupňa:

 • Účasť na kurzoch 4,5:

 • Absolvovanie praxe na Skenar klinike: 12 terapii pod vedením lektora SAS

 • Úspešné absolvovanie písomnej skúšky

 • Ročný členský príspevok 100,- EUR pre OZ Skenar záhrada a účasť 1x ročne na vzdelávaní SAS

Výhody skenar terapeuta SAS

 • Možnosť pracovať vo vlastnej praxi s certifikátom SAS 

 • Možnosť konzultácii s lekárom Skenar kliniky o liečbe pacientov

 • Vizitka terapeuta na web stránke SAS na mape skenar terapeutov SAS na Slovensku

bottom of page