top of page

MUDr. Jarmila Hycláková

JarmilaNovy.png

MUDr. Jarmila Hycláková

 • Interná lekárka 

 • Skenar terapeut

 • Lektor Skenar Akadémie Slovensko

 • Su –jok terapia, akupresúra, homeopatia

Skenar terapia:

„Skenarterapia pri správnom použití rýchlo a účinne pomáha v akútnych stavoch (bolesť, zápal, trauma...) a  prebúdza nášho veľmi schopného vnútorného lekára k aktívnej a efektívnej samoliečiacej činnosti, ktorá môže postupne viesť k trvalému uzdraveniu , v závislosti na vnútorných rezervách človeka a reverzibilite jeho ochorení. Je bez vedľajších a nežiadúcich účinkov, samozrejme v procese uzdravovania dochádza k detoxikačným – čistiacim reakciám, ktoré sú však nevyhnutnou súčasťou liečenia a sú vítané. Ide o (skutočné) liečenie, kde človek preberá zodpovednosť sám za seba, načúva svojmu telu, jeho signálom a stáva sa jeho dobrým priateľom.“

Môj odkaz:

„Žime vedomý život .Buďme sami sebou. Spoznávajme svoju podstatu a odpovede hľadajme v sebe. Buďme ohľaduplní a láskaví k sebe, k druhým aj k prírode.“

Lekárske vzdelanie a prax:

 • 1992: získaný titul MUDr., Univerzita Karlova Praha, Fakulta všeobecného lékařství

 • 1996: atestácia 1. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, UK Bratislava

 • 1992 - 1996: interné oddelenie, NSP Levice

 • 1996 - 2001: Špecializovaná nemocnica na pľúcne choroby, Kvetnica

Doplnkové vzdelanie:

 • 2005: základný kurz akupresúry, BIOREG

 • 2006: základný seminár skenar terapie pod vedením MUDr. N. A. Lojko

 • 2007: nadstavbový seminár skenarterapie pod vedením MUDr. N. A. Lojko

 • 2007: vzdelávací seminár Metodika terapie autoimunitných ochorení , Elementa – Institut

 • pro výzkum a vzdělávání

 • 2010: získaný diplom z klinickej homeopatie a homeopatickej terapie – CEDH

 • 2011: získaný diplom SU-JOK THERAPY I + II, International Su Jok and Acupuncture

 • Therapy Association

 • 2016: Teoretické a praktické školenie na úroveň master – Skenar Diagnostika 5 pod

 • vedením Prof. A. Revenko a MUDr. N. Sabová

 • 2018: seminár Touch for Helath I , International Kinesiology College

bottom of page