skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie

Vzdelávací systém Skenar Akadémie Slovensko:

 • Vzdelávací systém Skenar akadémie Slovensko je zložený z 5. úrovní vzdelávania:
 • 1.Úroveň: Základný seminár
 • Základný seminár pre Home a Profi skenar
 • Základný miniseminár – 1 deň pre športovcov/alebo inú profilovanú skupinu
 • 2.Úroveň:Pokročilý seminár I.
 • Pokročilý seminár I. stupeň pre Home skenar
 • Pokročilý seminár I. stupeň pre Profi skenar
 • 3.Úroveň: Pokročilý seminár II.
 • Pokročilý seminár II. stupeň pre Homeskenar a Profiskenar
 • 4.Úroveň: Master semináre
 • Diagnostika 5 I. stupeň
 • Diagnostika 5 II. stupeň
 • HOSPITÁCIE s prof. Revenskom:
 • Terapeut je priamo pri liečení a dostáva informácie o použitých metódach formou prednášky.
 • Všetky semináre /okrem minisemináru/ sú v rozsahu:
 • Víkendový seminár – 2 dni sobota a nedeľa /9.00 -18.00/
 • Večerná škola – 4 dni /16.00-20.00/
 • Doobedná škola - 4 dni /9.00-13.00/
 • Pobytový seminár - 4 dni – predĺžený víkend
 • Všetky úrovne vzdelávania /okrem minisemináru/ majú nasledovné časti:
 • 1.Absolvovanie seminára – podľa vybraného rozsahu.
 • 2.Prax – v rozsahu 3x vedené liečenie pacienta. Prax vedie lektor SAS. Praxová hodina trvá cca 120 minút a učiaci sa praktikant lieči pacienta pod vedením nášho lektora. Učiaci sa praktikant musí absolvovať 3 praxové hodiny s rôznymi lektormi SAS. Pacienta môže zabezpečiť učiaci sa terapeut - praktikant alebo odporúčame aj, aby sa navzájom preliečili dvaja praktikanti. Ďalšou možnosťou je, že pacienta zabezpečí lektor SAS. Cena jednej praxovej hodiny 35,-eur/ platí učiaci sa praktikant a 35,-eur/ platí liečiaci sa pacient/ liečiaci sa praktikant. Na prax sa prihlasuje na konci semináru.
 • 3.Workshop a skúška k danému semináru – workshop sú praktiká v skupine v rozsahu 4 hodín. Skúška prebieha formou písomného testu z metodík daného semináru.
 • 4.Certifikát – pre získanie certifikátu je potrebné okrem absolvovania semináru absolvovať prax, workshop úspešnú písomnú skúšku.
 • Terapeut Skenar akadémie Slovensko/SAS/:
 • 1. Terapeutom SAS sa môžete stať po získaní certifikátov 1. a 2. úrovne
 • 2. Môžete si otvoriť domácu prax alebo súkromná ambulancia pod hlavičkou SAS
 • 3. Ročné členské terapeuta SAS je 145,- eur
 • Výhody terapeuta SAS:
 • 1. Terapeut SAS – môže používať a pracovať pod značkou SAS
 • 2. Prezentácia a osobná vizitka terapeuta SAS na web stránke SAS
 • 3. Možnosť výhod obchodného zástupca SAS

1. úroveň: ZÁKLADNÝ SEMINÁR PRE HOMESKENAR ALEBO PROFISKENAR

Pre koho je určený:

 • pre širokú verejnosť (čiže pre všetkých, kto chce pomôcť sebe alebo svojej rodine a nie je dôležité aké máte vzdelanie, alebo profesiu)
 • pre každého pacienta, ktorý chce zlepšiť svoj zdravotný stav pod vedením skúseného terapeuta (táto spolupráca celý liečivý proces výrazne urýchli)
 • pre tých, ktorí si zakúpili Home alebo ProfiSkenar (u nás, ale aj inde)
 • tento seminár je povinný pre každého účastníka a terapeuta

Obsah:

 • získate základné znalosti a praktické zručnosti
 • naučíte sa ovládať prístroj, ako aj jednotlivé sondy
 • povieme vám o skenar filozofii (to znamená na akom princípe skenar funguje)
 • naučíme vás liečebné metódy a postupy , ktorými si môžete pomôcť v akútnom (napríklad: chrípka, natiahnutý sval, vyvrtnutý členok, popáleniny, rôzne rany, uštipnutie hmyzom a iné), ako aj chronickom (napríklad: astmatické a epileptické záchvaty, bolesti chrbta, zamrznuté rameno, tenisový lakeť, karpálny tunel, a iné) stave
 • naučíte sa všeobecné metódy na prebudenie adaptačného systému, špeciálne metódy na ovplyvnenie detoxikácie organizmu, metódy na zvládnutie kritických stavov
 • povieme Vám o možných reakciách tela na skenar terapiu a ako ich zvládnuť

2. úroveň: POKROČILÝ SEMINÁR I. STUPEŇ

2.1. POKROČILÝ SEMINÁR I. STUPEŇ PRE HOMESKENAR

Pre koho je určený:

 • pre absolventov základného seminára a pre terapeutov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o používaní HomeSkenaru

Obsah:

 • získate znalosti a praktické zručnosti v dózovom režime – statické liečenie číslami a matematickými algoritmami, objektívne stanovenie malej asymetrie
 • naučíte sa vytvárať funkciu novej štruktúry – princíp vyššie a princíp pyramídy času dóz
 • naučíte sa meniť energiu v celku – princíp tréningu a jednoduchej dózy
 • naučíte sa rozbíjať stereotypne reakcie – princíp jednoduchej trojky
 • naučíte sa protibolestivé princípy – princíp galininej deviatky
 • energetické, emočne a protibolestivé metódy
 • stabilizačné metódy
 • špeciálne liečebné metodiky

2.2. POKROČILÝ SEMINÁR I. STUPEŇ PRE PROFISKENAR

Pre koho je určený:

 • pre absolventov základného seminára pre profiskenar a pre terapeutov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o používaní Profiskenaru

Obsah:

 • získate znalosti a praktické zručnosti o používaní ProfiSkenaru
 • naučíte sa obsluhovať prístroj a oboznámite sa so všetkými funkciami
 • získate znalosti a praktické zručnosti v dózovom režime – statické liečenie číslami a matematickými algoritmami, objektívne stanovenie malej asymetrie
 • naučíte sa vytvárať funkciu novej štruktúry – princíp vyššie a princíp pyramídy času dóz
 • naučíte sa meniť energiu v celku – princíp tréningu a jednoduchej dózy
 • naučíte sa rozbíjať stereotypne reakcie – princíp jednoduchej trojky
 • naučíte sa protibolestivé princípy – princíp galininej deviatky
 • energetické, emočne a protibolestivé metódy
 • stabilizačné metódy
 • špeciálne liečebné metodiky

3.úroveň: POKROČILÝ SEMINÁR II. STUPEŇ PRE HOMESKENAR ALEBO PROFISKENAR

Pre koho je určený

 • pre terapeutov, ktorí absolvovali 2. úroveň vzdelania

Obsah:

 • naučíme vás metódy pre „rozbitie stereotypu“, ktoré prebúdzajú organizmus k akcii – očkovacie metódy, princíp sofie a jozefa, energetické kríže
 • energetické metódy, čakry, špiraly
 • špeciálne techniky pri skolióze chrbtice, zmena statiky držania tela
 • protibolestivé metódy a metódy na podporu pohybového systému
 • naučíme vás princíp Mária -Michalovna

4.úroveň: MASTER SEMINÁRE

4.1 DIAGNISTIKA 5 I. STUPEŇ PRE HOMESKENAR ALEBO PROFISKENAR

 • naučíme vás efektívnejšie a cielenejšie pracovať so skenarom (home aj profi), ako objektívne nachádzať miesta najlepšieho a najrýchlejšieho ovplyvnenia dysbalancie organizmu
 • naučíme vás robiť graf línií orgánov, ktoré poukážu na proces prebiehajúci v tele – akútny zápal, aktivovaný chronický zápal, rozbalansovanie neurovegatatívneho alebo hormonálno-imunitného systému
 • naučíme vás robiť energetickú mapu tela, ktorá nám presne určí, kde a aké metódy máte aplikovať pre urýchlenie regenerácie a efektívne liečenie.
 • naučíme vás pochopiť, čo sa deje s metabolizmom, psychoemočným stavom organizmu a ako ich korigovať prostredníctvom špeciálnych energetických metód.

Obsah:

 • je vždy individuálny, vzhľadom na to – aký seminár ste predtým absolvovali
 • tu si terapeuti odovzdávajú získané skúsenosti z praxe
 • jeho cieľom je zopakovať si metódy teoreticky, ako aj prakticky a zodpovedať vám otázky, ktoré počas Vašej praxe vznikli

Pre koho je určený:

 • pre všetkých absolventov našich seminárov

4.2 DIAGNISTIKA 5 II. STUPEŇ PRE HOMESKENAR ALEBO PROFISKENAR

Poznámky:

HOSPITÁCIE s prof. MUDr. A. Revenkom

Pre koho sú určené:

 • pre všetkých absolventov našich seminárov

Obsah:

 • môžete sledovať postup liečenia pacienta – prvý, druhý a tretí deň
 • získate prehľad ako postupovať, kombinovať jednotlivé metodiky a princípy
 • naučíte sa rôzne metódy s rôznym zameraním
 • nevstupujete do procesu liečenia, len sa učíte metódy, nie je to forma semináru
 • priestor na konzultácie je na záver stretnutia

Poznámky:

 • počet terapeutov nie je presne stanovený
 • podmienkou je, že pacienti, ktorí chcú byť preliečení – musia absolvovať 3 terapie s Prof. Revenkom v danom termíne, (pre diagnostiku, docielenie posunu v terapii a stanovenia nasledujúceho postupu – len 1x nemá zmysel)

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.