skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie

Rozpis vzdelávacieho systému

Vzdelávací systém je vytvorený podľa štandarty Skenar Akadémie v Moskve. Je vytvorený tak, aby vám dal ucelený obraz o liečení, metódach a postupoch, ktoré sa v skenar terapii využívajú. Po každom seminári a absolvovaní Workshopu získa každý účastník certifikát. Maximálny počet účastníkov na seminári je 8 ľudí, každému z vás sa individuálne venujeme (mimo Workshopov a Praxou pod vedením Prof. Revenka). Keď sa rozhodnete pre kúpu Home alebo ProfiSkenaru, automaticky získate možnosť zúčastniť na seminároch. Mimo workshopov a Praxou pod vedením Prof. Revenka, všetky ostatné stretnutia organizujeme zväčša cez víkend, trvajú 2 dni, po 8 hodín. Na každom seminári si prejdeme teóriu, ako aj jednotlivé príklady v praxi. Skenar terapia je vždy o individuálnom a aktuálnom prístupe. Základné metódy a princípy sa nemenia, ale neustále aktualizujeme metódy liečenia vzhľadom na prax. Priestor, kde sa môžete naučiť nové metódy je Master seminár a Prax pod vedením Prof. Revenka. Bližšie informácie získate v texte dole.

1. ZÁKLADNÝ SEMINÁR SKENAR TERAPIE

Pre koho je určený:

 • pre širokú verejnosť (čiže pre všetkých, kto chce pomôcť sebe alebo svojej rodine a nie je dôležité aké máte vzdelanie, alebo profesiu)
 • pre každého pacienta, ktorý chce zlepšiť svoj zdravotný stav pod vedením skúseného terapeuta (táto spolupráca celý liečivý proces výrazne urýchli)
 • pre tých, ktorí si zakúpili Home alebo ProfiSkenar (u nás, ale aj inde)
 • tento seminár je povinný pre každého účastníka a terapeuta

Obsah:

 • získate základné znalosti a praktické zručnosti
 • naučíte sa ovládať prístroj, ako aj jednotlivé sondy
 • povieme vám o skenar filozofii (to znamená na akom princípe skenar funguje)
 • naučíme vás liečebné metódy a postupy , ktorými si môžete pomôcť v akútnom (napríklad: chrípka, natiahnutý sval, vyvrtnutý členok, popáleniny, rôzne rany, uštipnutie hmyzom a iné), ako aj chronickom (napríklad: astmatické a epileptické záchvaty, bolesti chrbta, zamrznuté rameno, tenisový lakeť, karpálny tunel, a iné) stave
 • naučíte sa všeobecné metódy na prebudenie adaptačného systému, špeciálne metódy na ovplyvnenie detoxikácie organizmu, metódy na zvládnutie kritických stavov
 • povieme Vám o možných reakciách tela na skenar terapiu a ako ich zvládnuť

2. ÚROVEŇ POKROČILÍ I. stupeň

2.1. HOME SEMINÁR

Pre koho je určený:

 • pre absolventov základného seminára a pre terapeutov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o používaní HomeSkenaru

Obsah:

 • získate znalosti a praktické zručnosti v dózovom režime – statické liečenie číslami a matematickými algoritmami, objektívne stanovenie malej asymetrie
 • naučíte sa vytvárať funkciu novej štruktúry – princíp vyššie a princíp pyramídy času dóz
 • naučíte sa meniť energiu v celku – princíp tréningu a jednoduchej dózy
 • naučíte sa rozbíjať stereotypne reakcie – princíp jednoduchej trojky
 • naučíte sa protibolestivé princípy – princíp galininej deviatky
 • energetické, emočne a protibolestivé metódy
 • stabilizačné metódy
 • špeciálne liečebné metodiky

Podmienka:

 • pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať workshop, ako aj písomnú skúšku (pre overenie teoretických vedomosti v praxi)

2.2. PROFI SEMINÁR I. stupňa

Pre koho je určený:

 • pre absolventov základného seminára, ako aj Home seminára
 • pre ľudí, ktorí chcú vedieť ovládať a liečiť ProfiSkenarom (podmienkou je absolvovanie Základného seminára skenar terapie a zakúpenie ProfiSkenaru)
 • pre terapeutov

Obsah:

 • získate znalosti a praktické zručnosti o používaní ProfiSkenaru
 • naučíte sa obsluhovať prístroj a oboznámite sa so všetkými funkciami
 • získate znalosti a praktické zručnosti v dózovom režime – statické liečenie číslami a matematickými algoritmami, objektívne stanovenie malej asymetrie
 • naučíte sa vytvárať funkciu novej štruktúry – princíp vyššie a princíp pyramídy času dóz
 • naučíte sa meniť energiu v celku – princíp tréningu a jednoduchej dózy
 • naučíte sa rozbíjať stereotypne reakcie – princíp jednoduchej trojky
 • naučíte sa protibolestivé princípy – princíp galininej deviatky
 • energetické, emočne a protibolestivé metódy
 • stabilizačné metódy
 • špeciálne liečebné metodiky

Podmienka:

 • pre získanie certifikátu je potrebná ústna a písomná skúška

3. ÚROVEŇ POKROČILÍ II. stupeň – PROFI SEMINÁR II. stupňa

Pre koho je určený

 • pre terapeutov, ktorí absolvovali seminár I. stupňa home aj profi

Obsah:

 • naučíme vás metódy pre „rozbitie stereotypu“, ktoré prebúdzajú organizmus k akcii – očkovacie metódy, princíp sofie a jozefa, energetické kríže
 • energetické metódy, čakry, špiraly
 • špeciálne techniky pri skolióze chrbtice, zmena statiky držania tela
 • protibolestivé metódy a metódy na podporu pohybového systému
 • naučíme vás princíp Mária -Michalovna

4. MASTER SEMINÁRE

Pre koho je určený:

 • pre všetkých terapeutov Home a Profi (aj tých, ktorí absolvovali len základný seminár)

Téma:

 • je vždy špecifická (pediatria, neurológia, športovci... )

A) Detský seminár

 • jednodňový seminár – kazuistika pacienta s poruchou v centrálnom nervovom systéme – spina bifida a hydrocefalus
 • naučíme vás postupnosť pri výbere metodík a nové metódy zamerane na podporu rozvoja CNS a PNS

B) Diagnostika 5 I. stupeň

 • naučíme vás efektívnejšie a cielenejšie pracovať so skenarom (home aj profi), ako objektívne nachádzať miesta najlepšieho a najrýchlejšieho ovplyvnenia dysbalancie organizmu
 • naučíme vás robiť graf línií orgánov, ktoré poukážu na proces prebiehajúci v tele – akútny zápal, aktivovaný chronický zápal, rozbalansovanie neurovegatatívneho alebo hormonálno-imunitného systému
 • naučíme vás robiť energetickú mapu tela, ktorá nám presne určí, kde a aké metódy máte aplikovať pre urýchlenie regenerácie a efektívne liečenie.
 • naučíme vás pochopiť, čo sa deje s metabolizmom, psychoemočným stavom organizmu a ako ich korigovať prostredníctvom špeciálnych energetických metód.

5. WORKSHOP

Pre koho je určený:

 • pre všetkých absolventov našich seminárov

Obsah:

 • je vždy individuálny, vzhľadom na to – aký seminár ste predtým absolvovali
 • tu si terapeuti odovzdávajú získané skúsenosti z praxe
 • jeho cieľom je zopakovať si metódy teoreticky, ako aj prakticky a zodpovedať vám otázky, ktoré počas Vašej praxe vznikli

Poznámky:

 • organizuje sa približne 1 mesiac po už uskutočnenom seminári
 • väčšinou ho organizujeme v poobedných hodinách, trvá cca 4 hodiny

6. HOSPITÁCIE s prof. MUDr. A. Revenkom

Pre koho sú určené:

 • pre všetkých absolventov našich seminárov, ktorí dosiahli úroveň pokročilí I. stupeň

Obsah:

 • môžete sledovať postup liečenia pacienta – prvý, druhý a tretí deň
 • získate prehľad ako postupovať, kombinovať jednotlivé metodiky a princípy
 • naučíte sa rôzne metódy s rôznym zameraním
 • nevstupujete do procesu liečenia, len sa učíte metódy, nie je to forma semináru
 • priestor na konzultácie je na záver stretnutia

Poznámky:

 • počet terapeutov nie je presne stanovený
 • podmienkou je, že pacienti, ktorí chcú byť preliečení – musia absolvovať 3 terapie s Prof. Revenkom v danom termíne, (pre diagnostiku, docielenie posunu v terapii a stanovenia nasledujúceho postupu – len 1x nemá zmysel)

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.