skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie

Plán školení na rok 2018/2019

12. 1. 2019, Workshop - Základný seminár

14. – 17. 1. 2019, Základný seminár, MUDr. Natália Sabová,

Doobedná škola 9.00. – 13.00 hod.,

19. – 20.1.2019, Základný seminár, MUDr. Natália Sabová,

26. – 27.1. 2019, Pokročilí seminár I. stupeň pre Profi, MUDr. Natália Sabová

8. – 10.2. 2019, Liečenia a Hospitácie Prof. A. Revenko

16. – 17.2. 2019, Základný seminár PharmDr. Denisa Novosadová

18. – 21.2. 2019, Základný seminár, MUDr. Natália Sabová,

Večerná škola 16.00. – 20.00 hod.

9. – 10.3. 2019, Pokročilí seminár I.stupeň pre Home, PharmDr. Denisa Novosadová

9. – 10.3. 2019, Základný seminár pre lekárov a fyzioterapeutov

MUDr. Natália Sabová

6. – 7.4. 2019, Master seminár Dg5 I. časť, MUDr. Natália Sabová - preložený na jeseň 2019

13. – 14.4. 2019, Základný seminár, MUDr. Natália Sabová

25. - 26.5 2019, Pokročilý seminár I. stupeň pre Homeskenar, Pokročilý seminár I. stupeň pre Profiskenar, MUDr. Natália Sabová

25.– 26.5 2019, Master seminár Dg5 II. časť, MUDr. Natália Sabová a PharmDr. Denisa Novosadová - preložený na jeseň 2019

6. – 9.6. 2019, Zážitkový seminár, MODRA

15. – 16.6. 2019, Pokročilí seminár II. stupeň pre Home/Profi, MUDr. Natália - preložený na jeseň 2019

Plánované školenia a semináre pre II. polrok 2019 zverejníme v mesiaci 6/2019

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.